TID TIL LÆSNING       

2016–

Tid til Læsning tilbyder læsegrupper til fremme af mental sundhed, for mennesker ramt af depression eller stress. Læseforeningen samarbejder i dette projekt med Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Læsegrupperne faciliteres af læseguider uddannet i Læseforeningen og finder sted i fem kommuner. Initiativet udgør et helt nyt tilbud i regionen, der går tværs af sundhed og kultur, idet det bl.a. indebærer et samarbejde mellem biblioteker og sundhedscentre.

En æstetisk intervention       

Der er i disse år stort fokus på de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger ved psykisk sygdom. I den sammenhæng er der et øget behov for udvikling af nye interventions- og behandlingsformer. Her kommer Læseforeningen og tiltaget Tid til Læsning i spil som æstetisk initiativ.

Deltagerne til læsegrupperne bliver visiteret via sundhedscentrene. De er mænd og kvinder mellem 18 og 60 år, der kan henvises til læsegrupper som led i forebyggelse. Der er tale om mennesker med let til moderat depression, stress, angst eller mennesker med psykisk mistrivsel grundet en fysisk sygdom.

 

Den videnskabelige dimension

Tid til Læsning har også en forskningsmæssig dimension. Gennem projektets forløb vil det tværfaglige forskningscenter Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet samt Aarhus Universitetshospital monitorere og dokumentere indsatsen. Det sker gennem en antropologisk undersøgelse og et ikke-randomiseret, kontrolleret effektstudie.

Med projektets tilkoblede forskningsaktiviteter får vi indsamlet vigtig viden om de effekter, læsegrupperne har på deltagerne. Den praksis, som udføres i læsegrupperne ved hjælp af metoden guidet fælleslæsning, bliver testet i relation til mentalt velvære, symptomatologi og social kognition. På den måde skabes en evidensbase for fremtidige interventioner, som både aktører i kultur- og sundhedssektorer, kommuner og Læseforeningen får gavn af.

 

Vidtrækkende perspektiver

Tid til Læsning kører i første omgang i fem modelkommuner i Region Midtjylland. Det vil herefter være oplagt at skalere projektet op og videreføre projektmodellen til flere kommuner i Danmark.

Projektet er nytænkende i kraft af sin særlige konstruktion, hvor vi samarbejder på tværs af klassiske skel: Læseforeningen står for selve implementeringen og kvalitetssikring af læsegrupperne gennem certificering og supervision af læseguides, ligesom vi, i samarbejde med bibliotekerne, står for forankring af tilbuddet. Sundhedscentrene står for visitering, Interacting Minds Centre står for evidensbaseringen, og Region Midtjylland for den strategiske satsning.

Forside_TTL_rapport.png

I projektet Tid til Læsning kan Læseforeningens faglige og praktiske ekspertise udfolde sig i spændingsfeltet mellem kultur og sundhed. I forhold til mennesker med psykiske udfordringer giver dette god grobund for forebyggelsesinitiativer, som vi glæder os til at integrere i flere og flere kommuner.

 

Yderligere information

Besøg projektets hjemmeside tidtillaesning.dk

Læs midtvejsrapport fra projektet fra august 2017.

Læs artiklen Kultur skal erstatte piller fra samfundsagenda.dk, af Mikkel Ottow, Kulturkonsulent, Region Midtjylland

Kontakt Læseforeningens formand Mette Steenberg på mette@laeseforeningen.dk