Vores arbejde

Læseforeningen er en almennyttig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, kultur, mental sundhedsfremme og socialt arbejde, og på tværs af forskning og praksis. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den kan gøre gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer - på tværs af alder og sociale lag. Vi har et særligt fokus på at inddrage mennesker i udsatte livssituationer og arbejder for at etablere læsegrupper ind i en række forskellige kontekster, hvor det giver mening ift. at modvirke ensomhed og skabe bedre liv for psykisk sårbare, socialt udsatte og andre som har svære livsvilkår. Til det formål uddanner vi frivillige læseguider i metoden Guidet fælleslæsning og opretter læsegrupper indenfor en række forskellige sektorer på tværs af landet i samarbejde med offentlige og private aktører. Vi arbejder desuden med forskning og dokumentation af effekten af guidet fælleslæsning og udvikler indsatser i relation til forskningsbaseret viden.

Vi samarbejder på nuværende tidspunkt med København, Aarhus og Odense Kommune, Region Midtjylland og Region Hovedstaden, Aarhus – og Syddansk universiteter, Statens Institut for Folkesundhed samt en række andre NGOer og interesseorganisationer, herunder blandt andre Sind Ungdom, Headspace, Ældresagen, Kofoeds skoler, Forfatterskolen PS, og Dansk Forfatterforening. Endvidere har vi internationale forsknings- og praksissamarbejder blandt andet med The Reader, UK, nordiske kollegaer og i Saõ Paulo, Brazil. Vores arbejde er desuden støttet af en række fonde på nuværende tidspunkt Velux-fonden samt Spar Nord.   

   

 
G.jpg

Fra DRK programmet 'Kunstens Skjulte Kræfter'