vores arbejde

Her kan du læse mere om foreningens forskellige projekter, både igangværende og afsluttede. For mere info om vores individuelle læsegrupper læs istedet her

I Læseforeningen beskæftiger vi os med læsegrupper for alle, og et af foreningens langsigtede mål er, at du altid skal kunne finde en læsegruppe nær dig - ligesom du kan finde en biograf eller et apotek. 

En stor del af Læseforeningens arbejde omhandler dog projekter for udsatte grupper i samfundet, der kan have særligt gavn af en delt læseoplevelse. Her vil læsegruppen typisk finde sted i et mere eller mindre privat fælleskab, et bosted eller lignende, som det er tilfældet i klippet nedenfor.

Videoen er fra DR-programmet 'Kunstens Skjulte Kræfter', der blandt andet havde Læseforeningen som case, og billederne stammer fra KontaktHuset, der hører under stofmisbrugsbehandlingen med henblik på at forbedre brugernes livskvalitet. Læseforeningen har siden september 2015 haft en gruppe i Kontakthuset. I videoen møder du Læseforeningens Mette Steenberg og to brugere, og du får et indblik i disse brugeres oplevelser. I klippet eksemplificeres selve fremgangsmåden i guidet fælleslæsning såvel som hvilken betydning Læseforeningens arbejde kan få for de involverede.

Fra DRK programmet 'Kunstens Skjulte Kræfter' 

Empowerment-projekt FOR PSYKISK SÅRBARE UNGE

2017-2018

Læseforeningen indgik i et samarbejde med SIND Ungdom om at oprette læsegrupper for unge mennesker med psykiske sårbarheder. Projektet blev gennemført med støtte fra Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde.


Det Gode Hverdagsliv

2014-2016

Dette toårige projekt var finansieret af Socialministeriet og blev søsat for at modvirke ensomhed og social isolation blandt ældre med demens. Tiltaget skete på baggrund af den positive effekt fælleslæsning har på demensramtes erindringsgenkaldelse og mulighed for at danne relationer, hvormed isolation og ensomhed mindskes.


LÆSEGRUPPER FOR SÅRBARE ÆLDRE

2011-2012

I 2011 indgik Læseforeningen et samarbejde med Ensomme Gamles Værn (EGV) om at starte læsegrupper i Danmark for ældre mennesker. Vi etablerede og drev læsegrupper for fire typer af ældre mennesker: Ældre med demens, ældre der er ensomme og socialt isolerede, ældre flygtninge og indvandrere samt ældre med depression.


Etniske minoritetskvinder

2012-2014

På Nørrebro i bebyggelsen Titanparken havde vi læsegrupper for indvandrerkvinder fra efteråret 2012 til efteråret 2014. Projektets indsatsområde var opsøgende arbejde over for isolerede, etniske minoritetskvinder med henblik på at inddrage dem i læsegrupper på biblioteket efter metoden guidet fælleslæsning.


Læselysten voks(n)er

2011

I 2011 samarbejdede Læseforeningen og Aarhus Kommunes biblioteker om at give unge og voksne nye læseoplevelser. Idéen bag projektet var, at man ved at skabe et frirum med en anderledes og positiv oplevelse af litteratur kunne øge læselysten blandt bibliotekets brugere og ikke-brugere – og at denne lyst ville lede til opøvelse af læsekompetencer.