Læseforeningen samarbejder med forskellige aktører om at facilitere læsegrupper på en række platforme. Klik her for at se vores informationsmateriale om kommunesamarbejder. Du kan også følge med ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Læs mere om de enkelte projekter nedenfor.

 

Forebyggende fællesskaber

2018-

Læseforeningen samarbejder med Odense Kommune om dette projekt, der går ud på at etablere og drive otte ugentlige én-til-én læsesessioner for ældre i kommunen, som sjældent eller aldrig deltager i sociale aktiviteter uden for eget hjem. Desuden etableres en til to læsegrupper som et ekstra tilbud til de ældre.


Nye borgere og LiteratureXchange

2018-

I forbindelse med den internationale festival LiteratureXchange, d. 14.-24. juni 2018 i Aarhus, starter Læseforeningen to læsegrupper for nye borgere i Aarhus Kommune i samarbejde med Lærdansk. I løbet af 4-5 uger op til festivalen læser grupperne litteratur sammen hos Lærdansk. Læseforeningen står også for en række Pop-Up læsninger i løbet af festivalen.


Læsegrupper modvirker ensomhed blandt ældre i Aarhus Kommune

2018-

I samarbejde med Aarhus Kommune opretter Læseforeningen i 2018 læsegrupper for ældre i Aarhus med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Indsatsen er gjort mulig gennem § 18 midler, bevilliget af Strategi og Udvikling, Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune efter indstilling fra frivilligrådet. I projektperioden iværksættes 4 læsegrupper på henholdsvis et plejecenter, en rehabiliteringshøjskole, et lokalcenter og et aktivitetscenter. Læsegrupperne skal løbe over et år.


FRA DELTAGER TIL LÆSEGUIDE

- ET HUMANVIDENSKABELIGT LABORATORIUM FOR FÆLLESLÆSNING OG EMPOWERMENT

2018-2020

Dette VELUX-støttede projekt opretter læsegrupper ud fra metoden guidet fælleslæsning for psykisk sårbare og udsatte unge i flere danske byer. Samtidig er ”Fra deltager til læseguide” et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøger, om og hvordan deltagelse i læsegrupper kan være med til at styrke sårbare unge.


stærke læsende fællesskaber som indgang til beskæftigelse

2018-2019

Med støtte fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune driver Læseforeningen dette projekt, der har til formål at bringe borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, nærmere et liv med beskæftigelse ved at facilitere læsegrupper, der kan modvirke social marginalisering og styrke borgernes livskvalitet.


SAMARBEJDE MED DANSK FORFATTERFORENING OG KBH LÆSER

2017-

Læseforeningen samarbejder med litteraturfestivalen Kbh Læser og Dansk Forfatterforening, og er løbende medarrangør af forskellige events. Samarbejdet blev indledt i forbindelse med festivalen i februar-marts 2017, og formålet er at bringe litteraturen ud til så mange mennesker som muligt – også borgere, der ikke sædvanligvis læser.


læsegrupper modvirker ensomhed blandt ældre i rudersdal

2017-

Dette projekt indebærer ugentlige læsegrupper i Rudersdal Kommune målrettet ældre borgere på plejecentre, aktivitetscentre og biblioteker. I 2017 uddannede Læseforeningen frivillige læseguider samt medarbejdere fra de tilbud, hvor læsegrupperne foregår. Formålet er at modvirke ensomhed blandt ældre ved at skabe stærke, læsende fællesskaber.


Tid til Læsning

2016-

Tid til Læsning tilbyder læsegrupper til mennesker ramt af depression eller stress. Læseforeningen samarbejder i dette projekt med Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Læsegrupperne faciliteres af læseguider uddannet i Læseforeningen og finder sted i fem kommuner. Initiativet udgør et helt nyt tilbud i regionen, der går tværs af sundhed og kultur, idet det bl.a. indebærer et samarbejde mellem biblioteker og sundhedscentre.


LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I KØBENHAVn

2015-

I samarbejde med Københavns Kommune laver Læseforeningen læsegrupper for ældre i København med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Læseforeningen driver en række ugentlige læsegrupper for ensomme ældre i København, som varetages af frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Projektet er finansieret af midler fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.


Fælleslæsning med ældre i Middelfart og Assens kommuner

2014-

Læseforeningen har i 2014 uddannet et hold læseguides, hvoraf de fleste er frivillige og resten er personale på lokale plejecentre. De uddannede læseguides læser med beboerne én gang ugentligt på de to kommuners plejecentre som en del af et aktivitetstilbud.