Om metoden

Vi arbejder hos Læseforeningen med den særlige metode guidet fælleslæsning. Læsningen foregår i læsegrupper, og der er for en deltager aldrig forberedelse hjemmefra. Således bliver der i grupperne grobund for at dele al den umiddelbare undren eller begejstring, der opstår, når man læser en tekst for første gang.

I læsegrupperne bliver teksten læst højt af en læseguide, men alle deltagere får udleveret et eksemplar af teksten så man også individuelt kan følge med. På denne måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse og opfatte ting i teksten, som vi måske ellers ikke havde lagt mærke til. Samtidig skaber højtlæsningen en følelse af fællesskab fordi vi sidder samlet og lytter til samme stemme. Hvis man har lyst kan man også, som deltager, læne sig tilbage og bare lytte.

Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Det er i pauserne, at samtalen starter. Måske har en deltager et spørgsmål, eller en anden deltager er blevet mindet om noget bestemt, mens der blev læst. Når vi taler om teksterne, er der ikke noget ”rigtigt svar”. Alt, hvad teksten får os til at tænke på eller føle, er velkomment. Ofte bliver handling og tema diskuteret, og vi taler om, hvad der videre sker i historien. Så genoptages læsningen, og på den måde veksles der mellem højtlæsning og samtale.

Læseguiden har ansvar for valg af litteratur og facilitering af samtale. Han eller hun er specifikt trænet i at vælge og matche god litteratur samt i at stille de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer ind i læsningen.

Metoden er oprindeligt udviklet af engelske The Reader Organisation.

 
H.jpg